Aj! sa Lotten

Lotten verkar sjuk. Hon dricker och kissar
mycket. När mamma tar med sig Lotten
till vårdcentralen visar det sig att
Lotten har fått diabetes.


Aj! sa Lotten handlar om hur det är att
vara på sjukhuset, om stick i fingrar och
i magen. Om att mäta blodsocker och att
ta insulin, och om lekterapin där man kan
leka doktor och hjälpa andra som också
har fått diabetes…