Kulturterminen

http://kulturterminen.se/templates/t3_blank/local/images/logo.png

Mina aktiviteter finns också med i Kulturterminen som är en utbudskatalog för alla som är intresserade av barn- och ungdomskultur. Kulturterminen drivs av enheten Barnkultur på kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och katalogen vänder sig till exempelvis pedagoger , kultursamordnare, kulturpedagoger, elever och vårdnadshavare.