Författarbesök

Röster om projektet Skapa en karaktär:

”Vill tacka för en fantastiskt bra förmiddag med Helena. Hon var inspirerande och hade en mycket bra lektion med mina elever.”
Lärare åk 3 Majåkerskolan, Lidköpings kommun

”Superbra workshop/föredrag. Kommer tipsa andra om Helena.”
Lärare åk 2 Ätranskolan, Falkenbergs kommun

”Vi är mycket nöjda. Välplanerade uppgifter och tydligt innehåll. Var mycket närvarande och lyssnade in barnen. Pedagogiskt och på lagom nivå.”
Lärare åk 2 och 3 Valhallaskolan, Halmstads kommun

”Författaren hade ett väldigt bra upplägg där det också fanns material och tips för mig som lärare att arbeta vidare med.”
Lärare åk 2-3 Kinnareds skola, Hylte kommun

SKOLA
Innehållet i ett besök kan variera men jag börjar alltid med en stunds författarprat om ord och läsning, och eleverna får ställa frågor. Utifrån frågorna berättar jag om skrivandet, böckerna, om hur jag får idéer mm. Därefter finns två olika workshops för skolor att välja mellan, se nedan. Innehållet knyter an till de centrala delarna i svenska och svenska som andraspråk.

1. Skapa en karaktär
Tillsammans pratar vi om hur man skapar en karaktär. Med hjälp av mig får eleverna sedan skapa sin egen karaktär som de kan använda i en berättelse efter mitt besök.
Förberedelse: Klassen har läst Meja- eller Mackan-böckerna, samt förberett frågor.
Tidsåtgång: ca 1,5 timma.
Passar åk 2 – 4.

2. Måla en karaktär
Ett författarbesök med målarstund vänder sig till de yngsta barnen i skolan eller till elever med språksvårigheter. Efter frågestunden pratar vi om huvudkaraktären i den bok som klassen har läst som förberedelse, och eleverna gör egna illustrationer som de kan berätta om. Om det finns mer tid läser jag från en bok klassen önskar – Meja eller Mackan.
Förberedelse: Klassen har läst Meja- eller Mackan-böckerna, samt förberett frågor.
Tidsåtgång: ca 1 timma.
Passar främst F – åk 2.

Om det finns önskemål kan jag ha författarbesök med annat innehåll än det ovan. Jag kan också inleda längre skrivprojekt. Genom stegvisa övningar och exempel visar jag hur man kan tänka och jobba med sin text. Kontakta mig gärna på: info[at]helenalund-isaksson.se (ersätt [at] med @ i e-postadressen).

BIBLIOTEK
En workshop för läslov, sommarlov, läger och liknande.
Upplägg: Jag inleder workshopen med en pratstund om ord och läsning, och deltagarna får ställa frågor. Jag läser från mina böcker, vi pratar om huvudpersonen och ser vem det är. Därefter får deltagarna med hjälp av frågor, sax och färg samt vägledning av mig skapa sin egen huvudperson.
Förberedelse: Ingen förberedelse krävs.
Tidsåtgång: ca 1,5 timma.
Passar för åldern 7 – 11 år.