Skapande skola

Skolor och kommuner som är intresserade av att boka författarbesök kan få ekonomiskt stöd till detta genom att ansöka om Skapande skola-projekt. Du kan hitta mer information om detta hos Kulturrådet eller Författarcentrum.