Arvoden

Jag är medlem i Författarcentrum och följer deras arvodeslista. Om du vill engagera mig kan du söka bidrag till författarbesök via Skapande skola eller Arrangörsstöd.

Kostnad för skolor             

En lektion
(max 60 min)(max 35 elever)    4000 kr
Två lektioner                              5500 kr
Tre lektioner                               6500 kr
Fyra lektioner                             7500 kr

Kostnad för resa och logi tillkommer.

Kostnad för bibliotek      

En aktivitet upp till två timmar    7500 kr
Därefter per påbörjad timme       996 kr

Kostnader för resor och logi tillkommer.

Mer information finns på författarcentrums hemsida!