Arvoden

Jag är medlem i Författarcentrum och följer deras arvodeslista. Om du vill engagera mig kan du söka bidrag till författarbesök via Skapande skola eller Arrangörsstöd.

Kostnad för skolor             

En lektion
(max 60 min)(max 35 elever)    3000 kr
Två lektioner                              4000 kr
Tre lektioner                               5000 kr
Fyra lektioner                             6000 kr

Kostnad för resa och logi tillkommer.

Kostnad för bibliotek      

En aktivitet upp till två timmar    6000 kr
Därefter per påbörjad timme       750 kr

Kostnader för resor och logi tillkommer.

Mer information finns på författarcentrums hemsida!