Författarbesök

Röster om projektet Skapa en karaktär:
”Vi är mycket nöjda. Välplanerade uppgifter och tydligt innehåll. Var mycket närvarande och lyssnade in barnen. Pedagogiskt och på lagom nivå.”
(Lärare åk 2 och 3 Valhallaskolan, Halmstad kommun)

”Författaren hade ett väldigt bra upplägg där det också fanns material och tips för mig som lärare att arbeta vidare med.”
(Susanne Abrahamsson, lärare åk 2-3, Kinnareds skola)

”Vi är alla mycket nöjda med Helenas besök och tacksamma att hon kom till oss.”
(Anneli Roger, förstelärare Berghultskolan, Floda)

”Jag tyckte Mackanböckerna var jättebra, De handlar om bra saker.”
”Det var väldigt roligt att få fråga frågor och veta mer om författare”
(kommentarer från elever)

Jag gör gärna författarbesök på skolor och bibliotek. Innehållet i ett besök kan variera men jag börjar alltid med en stunds författarprat om ord och läsning, och eleverna får ställa frågor. Utifrån frågorna berättar jag om skrivandet, böckerna, om hur jag får idéer mm. Därefter finns tre olika workshops för skolor att välja mellan, se nedan. Innehållet knyter an till de centrala delarna i svenska och svenska som andraspråk.

1. Skapa en karaktär
Tillsammans tittar vi på hur man skapar och gestaltar en karaktär. Med hjälp av mig får eleverna sedan skapa sin egen karaktär som de kan använda i en berättelse efter mitt besök.
Förberedelse: Klassen har läst Meja- eller Mackan-böckerna, samt förberett frågor.
Tidsåtgång: ca 1,5 timma.
Passar åk 2 – 4.

2. Skriv ett kärleksbrev!
I skrivövningen får eleverna tänka sig in i en karaktär och skriva ett kärleksbrev. Eleverna tränar sig i att gestalta känslor och att anpassa skrivandet till brevformen. Dessutom tränar de sin empatiska förmåga genom att tänka sig in i hur någon annan kan tänka och känna.
Förberedelse: Klassen har läst M som i Mackan, samt förberett frågor.
Tidsåtgång: ca 1,5 timma.
Passar åk 2 – 4.

3. Målarstund
Ett författarbesök med målarstund vänder sig till de yngsta barnen i skolan, till elever med språksvårigheter, eller till klasser där man vill lägga fokus på att illustrera. Jag läser från den bok klassen önskar – Meja eller Mackan – och eleverna gör sina egna illustrationer som de sedan kan berätta om.
Förberedelse: Klassen har läst Meja- eller Mackan-böckerna, samt förberett frågor.
Tidsåtgång: ca 1 timma.
Passar främst F – åk 2.

Bibliotek:
Vid författarbesök på bibliotek ingår skrivövning och besöket kräver ingen förberedelse.

Om det finns önskemål kan jag inleda ett längre skrivprojekt. Genom stegvisa övningar och exempel visar jag hur man kan tänka och jobba med sin text. Kontakta mig gärna på: info[at]helenalund-isaksson.se (ersätt [at] med @ i e-postadressen).