Författarbesök

Röster om projektet Författarbesök med skrivarverkstad:
”Vi är mycket nöjda. Välplanerade uppgifter och tydligt innehåll. Var mycket närvarande och lyssnade in barnen. Pedagogiskt och på lagom nivå.”
(Lärare åk 2 och 3 Valhallaskolan, Halmstad kommun)

”Författaren hade ett väldigt bra upplägg där det också fanns material och tips för mig som lärare att arbeta vidare med.”
(Susanne Abrahamsson, lärare åk 2-3, Kinnareds skola)

”Vi är alla mycket nöjda med Helenas besök och tacksamma att hon kom till oss.”
(Anneli Roger, förstelärare Berghultskolan, Floda)

”Jag tyckte Mackanböckerna var jättebra, De handlar om bra saker.”
”Det var väldigt roligt att få fråga frågor och veta mer om författare”
(kommentarer från elever)

Jag gör gärna författarbesök på skolor och bibliotek. Innehållet i ett besök kan variera men jag börjar alltid med en stunds författarprat och eleverna får ställa frågor. Utifrån frågorna berättar jag om skrivandet, böckerna, om hur jag får idéer mm. Därefter finns tre möjligheter:

1. Skrivarverkstad: Skapa en karaktär.
Tillsammans tittar vi på hur man skapar en karaktär. Med hjälp av mig får eleverna sedan skapa sin egen karaktär som de kan använda i en berättelse efter mitt besök.
Tidsåtgång: ca 1,5 timma.
Passar främst åk 2 – 4.

2. Skrivövning: Hur pratar en karaktär?
I skrivövningen får eleverna tänka sig in i en karaktär och träna att anpassa språket efter karaktärens personlighet och egenskaper. Övningen är lättsam och kan inspirera till nya sätt att skriva och jobba med litteratur.
Tidsåtgång: 1 – 1,5 timma (beroende på gruppens storlek).
Passar främst åk 2 – 3.

3. Målarstund.
Ett författarbesök med målarstund vänder sig till de yngsta barnen i skolan, eller till klasser där man vill lägga fokus på att illustrera istället för att skriva. Vi pratar om vem Mackan är, jag läser från en av böckerna och eleverna gör sina egna illustrationer som de kan berätta om.
Tidsåtgång: ca 1 timma.
Passar främst F – åk 1.

Projekten knyter an till de centrala delarna i svenska och svenska som andraspråk.

Förberedelse: Besöken bygger på att klassen (enskilt eller i grupp) har läst minst en av Mackan-böckerna och att eleverna har förberett frågor.

Om det finns önskemål kan jag inleda ett längre skrivprojekt. Genom stegvisa övningar och exempel visar jag hur man kan tänka och jobba med sin text. Kontakta mig gärna på: info[at]helenalund-isaksson.se (ersätt [at] med @ i e-postadressen).

Bokningar görs genom Författarcentrum Väst.

Arvode enligt Författarcentrums arvodeslista.